torsdag 28. januar 2016

Oppdrag for den maritime fagskole

På nyåret har vi i Helt Grafisk UB fått et oppdrag som går ut på å designe roll-ups til Maritime Fagskole. De ville ha noe som kunne reklamere og informere for det som er unikt for det de driver med på linja. Denne uka var de på ei messe og de ville gjerne ha roll-upsene til da, men siden de tok kontakt med oss såpass nært messa, fikk vi ikke tid til å designe de ferdig til de skulle dra. Jeg og Maria var på rommene de holder til og fotograferte mens de arbeidet i maskinrommet.I tillegg til dette oppdraget har vi også blitt spurt om å lage logo til et nyoppstartet band i Bodø. Det har vi sagt ja til, og holder på å jobber med det.