torsdag 21. april 2016

Årsrapport og regnskap

Vi i Helt Grafisk jobber iherdig med å ferdigstille årsrapporten og regnskapet vårt. Vi har også fyllt ut en slettemelding som skal sendes til Brønnøysundsregisteret. Dette er for å melde oss ut av registeret og legge ned bedriften. De resterende timene igjen av året skal gå til dette arbeidet, for å avslutte året med elevbedrift. I tillegg skal vi også skrive en individuell egenvurdering som går på hver enkelt i bedriften og hva vi har oppnådd og erfart i løpet av året.



torsdag 7. april 2016

Starten på sluttrapporten

I dagens timer har vi jobbet med sluttrapporten. Nå nærmer skoleåret seg sakte men sikkert mot slutten, og i dette faget har vi begynt å runde av. For å avslutte året med elevbedrift må vi skrive en årsrapport for bedriften, som er del av utmeldingen av elevbedriftregisteret.

En slutt-/årsrapport skal inneholde en hel del om bedriften og hva vi har gjort i løpet av året. Forsiden skal bestå av bedriftens navn, skolen vi er knyttet til, årstallet for når bedriften er/var i drift, studieprogrammet vi går og ansvarlig lærer. Dette er innledningen til rapporten som viser hvilken bedrift det er snakk om og litt info om oss.

I selve hoveddelen skal det stå om hvordan driften har gått. For eksempel informasjon om formålet med bedriften, forretningside, eiere av bedriften, ansatte, oppsummering av aktivitetene våre og resultater, samarbeid i bedriften, læringseffekt osv. Den skal altså inneholde hva vi som bedrift er og hva vi gjør. I tillegg skal den også inneholde regnskap med oppstilling av resultatregnskap og hva vi skal bruke overskuddet til.